2
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลสภาพอากาศ

image

 แผนที่ความกดอากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา

image

ภาพถ่ายจากดาวเทียม

กรมอุตุนิยมวิทยา

image

ภาพถ่ายจากดาวเทียม

(zoom.earth)

image

วิเคราะห์ภาพดาวเทียม

กรมอุตุนิยมวิทยา

image

แผนที่อากาศ

earth.nullschool.net

image

ภาพดาวเทียม noaa-15

weatherthai.com

image

เส้นทางพายุ

Tropical Storm Risk (TSR)

image

เส้นทางพายุ

wunderground.com

Rainviewer

 

image

ภาพดาวเทียม

Digital Typhoon

image

เรดาร์ตรวจอากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา

image

ข้อมูลฝนอัตโนมัติ

กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์สภาพอากาศ-ฝน ล่วงหน้า

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า

กรมอุตุนิยมวิทยา

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน

สสนก.

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 6 วัน

Korea Meteorological

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน

Australia Government

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 9 วัน

weather-forecast.com

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 10 วัน

windy.com


พยากรณ์ฝนล่วงหน้า

 

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 15 วัน

weatheronline.co.uk

image

พยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า

wunderground.com

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า

3 เดือน

image

คาดการณ์ภูมิอากาศรายฤดูกาล

ศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุฯ

image

Global Forecast System

(NCEP)